Veiligheid & Kwaliteit in het DNA van BouwGenius

BouwGenius heeft de benodigde certificaten om veiligheid beheersbaar te controleren. Voor de opdrachtgevers is dat een geruststelling en een meerwaarde van de BouwGenius dienstverlening. De bouw en de werkzaamheden die daaraan verbonden zijn vallen onder verhoogd risico. Het is in het belang van alle betrokkenen dat er aandacht voor veiligheid op de werkvoer is en dat allen zich ook daadwerkelijk veilig kunnen voelen.

Voor een aantal opdrachtgevers is de certificering een goede aanvulling op hun eigen MVO doelstellingen. Voor de BouwGenius medewerkers zijn de certificaten een zekerheid waar ze zich veilig door kunnen voelen. De verbindende voorwaarde

 

voor veiligheid komt onder andere uit het naleven van kwaliteitseisen en voorschriften. Er is toezicht op het volgen van de juiste veiligheidstrainingen. Veiligheidskleding en de juiste instructies moeten de risico’s, die zich in werksituaties kunnen voordoen, verkleinen. Voor opdrachtgevers met specifieke veiligheidsinstructies worden de werknemers apart getraind.

Kwaliteit werkt ook in fiscale zin: afdracht van de loonheffingen en sociale verzekeringen vallen ook onder dit toezicht en BouwGenius heeft hier nog nooit een aangifte gemist. De voor BouwGenius relevante certificaten en inschrijvingen staan hier:

 

NEDERLANDSE BOND VAN BEMIDDELINGS- EN UITZENDONDERNEMINGEN

BouwGenius is lid van de NBBU. De NBBU is dé belangenbehartiger van ruim 1000 specialistische uitzendondernemingen in Nederland. Als NBBU-lid worden wij periodiek gescreend en voldoen wij aan de NEN 4400 norm. Dit kwaliteitsmerk geeft aan dat een uitzendorganisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van de personeels- en loonadministratie.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

BouwGenius is opgenomen in het SNA-register. De Stichting Normering Arbeid heeft tot doel de risicoaansprakelijkheid van inlenende ondernemingen voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies te beperken. SNA-geregistreerde uitleners dragen tijdig en volledig loonheffingen en omzetbelasting af. Omdat u als opdrachtgever indirect verantwoordelijk bent voor deze afdrachten, is het een geruststellende gedachte dat BouwGenius SNA-geregistreerd is.

Veiligheids Checklist Uitzendkrachten

Omdat onze vakmannen vaak werken in een risicovolle omgeving, is het extra belangrijk dat ze veilig en gezond werken. Daarom zijn BouwGenius en alle BouwGenius timmerlieden VCU gecertificeerd. Dat maakt ons een deskundige en betrouwbare partner en er is minder kans op ongevallen of verwondingen op de werkvloer.

VCU staat voor Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzendkrachten. Het VCU-certificaat is voor uitzendondernemingen die personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Dat zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en (grote) bouwlocaties.

Stichting Normering Flexwonen

BouwGenius is ingeschreven in de registers van het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Doel van de Stichting is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, de zekerheid te geven dat die huisvesting gecontroleerd wordt en op orde is.

Zowel uit hoofde van MVO als voor de opdrachtgevers van BouwGenius is dit een belangrijk aandachtspunt voor het welzijn van BouwGenius medewerkers.

top